Per Rinneby

Per Rinnebys måleri möter med snabb puls och improvisatoriska former. Färgfältens kraft och energier bryter sig ur målningarna redan från långt håll. Stark rytmik och puls med rena ytor. Ett lustfyllt måleri, befriat från det motiviska. I äldre tider handlade natur och landskapsmåleri om att sammanställa perfekta detaljer till harmoniska helheter. Med andra ord idealisering och arrangemang, fjärran från genuin naturkontakt. Men konsten har för länge sedan gjort upp med denna tradition och idag experimenterar konstnären fritt.

Per Rinnebys abstrakta landskap och spontana bildflöde ligger i denna jämförelse mycket nära rockmusikens direkthet och nakenhet – han följer impuls och känsla. Men Rinnebys bilder bär samtidigt en oväntad paradox: spontaniteten till trots är de samtidigt medvetet komponerade. Bakom direktheten finns struktur. Det intuitiva utesluter inte behärskning.

En visualitet som öppnar för dynamik på flera plan. Abstrakta färgstänk och piruetter med penseln föreslår samtidigt motiviska figurer. Ytplan slår oväntat om till djup och tom rymd. Ljus och skugga, varma och kalla färgplan, skiftar position på samma oförutsägbara sätt. Ingenting är statiskt, givet. Spontaniteten nuddar kaos, men helhetstanken håller samman.

Rinnebys är en lustfylld sökare och har således inte mycket att skaffa med äldre naturmålar-tradition. Men här finns ett klassiskt-romantiskt drag i spänningen mellan primitiv kraft och spontanitet å ena sidan, och behärskningen av kompositionen, å den andra. Och hur var det nu hos de gamla romantikerna? Det sköna kommer som ett infall: en plötslig blixt.

© ANDERS ENGMAN konstskribent

Separatutställningar:

2019 Galleri Ps,Göteborg
2018 Galleri Arken,Göteborg
2014 Galleri Ingela s, Stockholm
2012 Masthuggskyrkan, Göteborg
2011 Jäger & Jansson Galleri/scen 2 (Artdesign hotel planetstaden, Lund)
2010 Johanneskyrkan, Göteborg
2010 Galleri Överkikaren, Stockholm
2008 Galleri 55, Västervik
2007 Galleri Överkikaren, Stockholm

2006 Hagakyrkan, Göteborg
2006 Galleri Rita, Göteborg
2005 Röda Sten, Göteborg
2003 Galleri Majnabbe, Göteborg
2002 Galleri Nordens Bilder (Kvarnen) Kungälv
2000 Galleri Odhenkrantz & Koonce, Göteborg
2000 Konsthall Bryggeriet, Trelleborg
1999 Galleri Storgatan 31, Västervik

1996 Galleri Plantage, Göteborg
1994 Galleri Plantage, Göteborg
1993 Galleri Gamla Stan, Helsingborg
1991 Galleri Ankarsmedjan, Göteborg
1991 Galleri Linjen, Västervik
1991 Galleri Smedbyn, Huskvarna
1989 Galleri Nova, Karlstad
1988 Galleri Bacchus, Borås
1988 Galleri Ankarsmedjan, Göteborg